Hledání nových dodavatelů a výrobců
Môi giới và tìm kiếm nhà cung cấp sản xuất hàng hóa

Poskytování kompletních dovozních služeb
Cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ nhập khẩu

Rychlá, elegantní a snadná komunikace
Giao tiếp nhanh, gọn, dễ dàng

GENERAL MANAGER
OWNER

Radek Neužil

Mob: +420 603 460 688
Mail: neuzil@ranam.cz

IMPORT MANAGER
CO-OWNER

Ing. Zolzaya Rakusová

Mob: +420 723 934 789
Mail: rakusova@ranam.cz

ACCOUNT MANAGER

Dang An BUI

Mob: +420 608 769 408
Mail: bui@ranam.cz


RANAM s.r.o. Hostivice, Dělnická 745, Praha-západ 253 01, Czech Republic. IČO: 05556261 DIČ: CZ05556261
SKLAD/DEPO: Buštěhradská 282, Dubí, 272 03, Kladno


Bạn có muốn tìm hiểu thêm hơn 50.000 sản phẩm sẵn có? Hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp.⇨ ⇨ ⇨